CHai Me


CHAI ME Natural Caramel Syrup 750ml

CHAI ME Natural Caramel Syrup 750ml

$13.95 GST Free

CHAI ME Natural Hazelnut Syrup 750ml

CHAI ME Natural Hazelnut Syrup 750ml

$13.95 GST Free

CHAI ME Natural Vanilla Syrup 750ml

CHAI ME Natural Vanilla Syrup 750ml

$13.95 GST Free

CHAI ME Chai Syrup Organic 750ml

CHAI ME Chai Syrup Organic 750ml

$18.90 GST Free

CHAI ME Organic Chai Powder 1kg

CHAI ME Organic Chai Powder 1kg

$28.20 GST Free

CHAI ME Vegan Chai with Maple Syrup 1kg

CHAI ME Vegan Chai with Maple Syrup 1kg

$19.90 GST Free

CHAI ME Pump

CHAI ME Pump

$7.00 Ex. GST